חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך י"ט סיון תש"ע
שאלה:
כשקמתי מהשינה בשבת בבוקר, בלי לשים לב הדלקתי את מתג האור בחדר, למזלי החשמל לא היה מחובר בגלל השעון שבת, האם עדיף לכבות את המתג בכדי שלא ידלק בעוד שעה, או עדיף להשאיר אותו במצב הנוכחי?
תשובה:
הגמרא אומרת שמי שהדביק פת בתנור בשוגג בשבת, התירו לו חכמים לעבור על איסור קל של רדיית הפת בשבת, לפני שהפת תאפה ויתחייב על האיסור החמור של אפיה בשבת. לכאורה אותו דבר כאן, יש אפשרות לתיקון לפני שהאיסור החמור אכן יקרה.
אמנם המקרים אינם דומים לגמרי, הדלקת אור בשעה שהשעון שבת מנתק את הזרם, קלה הרבה יותר מאשר אפיה בשוגג, ויתכנו מצבים של שעת הדחק וצורך גדול כמו חולה הזקוק לכך, שנתיר לכתחילה להדליק מכשיר חשמלי בזמן השעון שבת מנתק את הזרם. מעבר לכך כל איסורי שבת הם אסורים רק במקרה שנעשתה "מלאכת מחשבת" היינו שהתקיימה מחשבתו של האדם, במקרה שלנו הרי הכוונה הייתה שיידלק האור מיד ומחשבת העושה לא התקיימה.
גם פעולת הכיבוי יתכן והיא קלה יותר מאשר רדיית הפת שהיא איסור דרבנן גמור, אבל בכל אופן עומדת בפנינו שאלת המוקצה, שהרי המתג החשמלי הוקצה מדעתנו בכניסת השבת [למרות שיש מה להתווכח על הנקודה הזו].
שאלה זו נשאלה גם לרב בצלאל שטרן מחשובי הרבנים בארה"ב, ובספרו 'בצל החכמה' (ח"ב סימן לג) הסיק שעדיף שלא לסגור את המתג, ולהשאיר את המצב כמו שהוא, כיון שלא נעשתה כל עבירה במקרה כזה.

חזרה לשו"ת