חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך י"ט סיון תש"ע
שאלה:
האם מותר להאכיל בעלי חיים בשבת? (אצלנו נוהגים שאם פרורי הלחם שאחר הסעודה מנערים במרפסת שהציפורים יאכלו).
תשובה:
חז"ל אסרו להאכיל בעלי חיים שמזונותיהם לא מוטלים על האדם, כיון שזו טירחא יתירה שאינה לצורך השבת. ולכן אסור להאכיל בעלי חיים שמזונותיהם אינם מוטלים על האדם כמו ציפורים או חתולים. חיות הנמצאות אצל האדם מותר לו להאכיל אותם, לדוגמא: דגים באקווריום, כלב ביתי וכדומה (בכלב יכול להיות שיש קולא נוספת). אם אדם רואה חיה שאינה יכולה לאכול והיא סובלת מהרעב יש פוסקים שהתירו להאכיל אותה משום צער בע"ח.
יש מחלוקת באחרונים האם ההיתר הוא רק בבעלי חיים ששייכים לאותו אדם, או שכיון שיש אדם שבעלי החיים הם שלו, ממילא מותר לכולם להאכיל אותם, ולדוגמא ילד שהולך לבקר בפינת חי בשבת, האם מותר לו להאכיל את החיות הנמצאות בפינת החי.
בעל ה'אשל אברהם' כותב שאם אדם משליך את הפסולת של הסעודה שלו במקום שציפורים באות ואוכלות, אין הדבר נחשב טורח שאסרו חכמים, כיון שבכל אופן הוא זקוק לפנות את הפסולת, לפי דבריו יהיה מותר לנער את המפה במקום שציפורים או חתולים באים ואוכלים משם.
יש מנהג בחלק מקהילות ישראל להניח פת לפני הציפורים בשבת שירה, המגן אברהם והמשנה ברורה כתבו לבטל את הנמהג כיון שאסור להאכיל בע"ח בשבת, בחלק מהמקומות נהגו בשל כך להניח את הפירורים לפני כניסת השבת, אך הרבה פוסקים יישבו את המנהג.

חזרה לשו"ת