חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר בתאריך ד' אדר תשע"ה
שאלה:
מהם ההלכות לגבי שימוש וקניית פרחים בשמיטה?
תשובה:
לגבי קניית פרחים יש לחלק את השאלה לכמה עניינים
א. האם יש קדושת שביעית בפרחים
ב. בפרחים שאין קדושת שביעית האם יש איסור בקנייתם

לגבי השאלה הראשונה יש דעות הסוברות שבפרחים העומדים לריח יש קדושת שביעית, ולדעתי העיקר כמו הדעות המקילות בזה. גם לדעות המחמירות פרחים שאינם עומדים לריח אין בהם קדושת שביעית, ועל כן הקונה פרחים לנוי ולא לריח אין בהם קדושת שביעית.
אם אין בפרחים קדושת שביעית ממילא אין איסור של סחורה או דיני שימוש בפרחים.
אמנם על המגדל חלים כל דיני שמיטה אף אם אין בפרחים קדושה. ולכן הקונה פרחים ראוי לו לבדוק שלא נעשו בפרחים איסורים במהלך הגידול, אמנם מצד הדין כיוון שאינו ממש מסייע לעבירה, במקום שאין אפשרות לקנות פרחים שתחת פיקוח שלא נעשו בהם איסורים, ניתן להקל לקנות פרחים שעומדים לנוי בכל מקום.
חזרה לשו"ת