חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר בתאריך ט"ו אדר א' תשע"ד
שאלה:
האם מותר לערבב תבשיל שמתבשל בסיר פרווה באמצעות כף חלבית, ובפעם אחרת לערבב תבשיל אחר באותו סיר עם כף בשרית? האם מותר לערבב את אותו תבשיל, פעם בכף חלבית ופעם בכף בשרית? אם אסור, מה הדין בדיעבד?
תשובה:
לכתחילה אין לערב בסיר פרוה פעם בכף חלבית ופעם בכף בשרית. במידה ובדיעבד ערבו בסיר פעם בכף בשרית ובפעם בכף חלבית יתכן והאוכל יאסר, ויש לשאול כל מקרה לגופו בשל ריבוי הפרטים שמשנים את הדין.
חזרה לשו"ת