חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר בתאריך כ"ו סיון תשע"ג
שאלה:
בס"ד לרב שלום, מהי מטרתו של ה' להוציא אותו ממצרים?
תשובה:
דעתו של הקב"ה היא גבוהה ורחבה מדעתנו ואין לנו יכולת להבין ולרדת עד סוף דעתו העליונה "כי לא מחשבותיכם מחשבותי ולא דרכיכם דרכי נאם ה'".
אבל אנו מצווים לנסות ולהבין מה רצה הקב"ה מאיתנו בכל מהלך אלוקי שנגלה לנו. וא"כ השאלה אינה מהי מטרתו של הקב"ה שאינה מושגת לנו, אלא מהו הרצון האלוקי מאיתנו ביציאת מצרים.
בכל אחת מהמכות מציינת התורה את מטרתה המיוחדת ישנם מכות שהם "למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ" ישנם שמטרתם "למען תדעו כי אני ה'" וכו'. במכות מצרים נתחדדה האמונה במציאות ה' בהשגחת ה' (אשר יפלה בין ישראל למצרים) וביכולת ה'.
אמנם המטרה הכללית של כל יציאת מצרים מסוכמת ע"י דוד המלך ע"ה, במזמור קה בפסוק האחרון אחרי שדוד מתאר ומונה את כל הנפלאות של יציאת מצרים המכות הניסים במצרים ובמדבר והכניסה לארץ אומר דוד המלך ברוח קודשו "בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו, הללויה".
חזרה לשו"ת