חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ז' אב תשע"ב
שאלה:
שלום כבוד הרב, במידה ופיספסתי את זמן ק"ש של שחרית, על איזה חלק עליי לדלג בתפילה? רק על הפסוק, או על כל הפרשיות? מהיכן להמשיך? תודה רבה!
תשובה:
זמן קריאת שמע הוא ג' שעות זמניות (כמו שמפורסם בלוחות). מי שפספס זמן ק"ש, קורא ק"ש עם ברכותיה עד סוף זמן תפילה שהוא ד' שעות זמניות ביום (וגם הוא מפורסם בלוחות כסוף זמן תפילה). הביאור הלכה (סי' נח) כותב שמי שבאונס לא יכל לקרוא עד סוף ד' שעות יכול להשלים ק"ש עם ברכותיה עד חצות היום.
בכל מקרה גם מי שפספס את הזמן צריך לקרוא את פסוקי קריאת שמע בלא הברכות בכדי שיקבל עליו עול מלכות שמים עול מצוות וזכירת יציאת מצרים.
חזרה לשו"ת