חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ט"ו אדר תשע"ב
שאלה:
אצלינו בבית נוהגים שכלי זכוכית משמשים גם לבשרי וגם לחלבי.האם זה מותר?מה המקור?ומהם המנהגים לגבי זכוכית?
תשובה:
לגבי כלי זכוכית נחלקו השו"ע והרמ"א בסימן תנא סעיף כו. דעת השו"ע שכלי זכוכית חלקים ואינם בולעים, ולכן אינם צריכים הכשר אף אם השתמשו בהם בחמין, ודעת הרמ"א להחמיר שאף אם השתמשו בהם בדרך כלל בצונן נאסרים, והוסיף להחמיר שגם לא תועיל להם הגעלה.
באופן כללי מנהג בני ספרד כדעת המחבר, ומנהג בני אשכנז כדעת הרמ"א. אם כי יש מהספרדים שהחמירו על עצמם חומרות הרמ"א בזה (שדי חמד מערכת ה), אך המנהג הפשוט של הרבה מן הספרדים להקל בכלי זכוכית (ויש מהם שחילקו בין שאר איסורים לחמץ בפסח), וכל אחד יעשה כמנהגו.
פשוט וברור למנהג הספרדים שמשתמשים בכלי זכוכית לבשר ולחלב, יש להקפיד לשטוף היטב את הכלי לפני שימוש נוסף.
ישנם שאלות נוספות כגון הכשרת כלי פיירקס וכדומה לפסח ולשאר איסורים ויש לשאול חכם לפי העניין).
חזרה לשו"ת