חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך כ"ט טבת תשע"ב
שאלה:
האם מותר להשתמש בכריכה של ספרים שנשלחים לגניזה למטרת כריכה של ספרים אחרים (דברי תורה וכדומה שאני מדפיס לעצמי)? תודה
תשובה:
כריכה של ספר נחשבת תשמיש קדושה, ואין להשתמש בה בתשמיש של חול אף אם אינו בזיון.
נחלקו הפוסקים האם תשמיש קדושה שעומד להגנז, עדיף להשתמש בו לקדושה פחותה או שעדיף לגונזו. (כגון ארון קודש שהתיישן להופכו לריהוט לבית הכנסת או לגונזו) באותה צורת שימוש בלי הורדה בקדושה בודאי שעדיף להמשיך להשתמש בו מאשר לגונזו.
לכן כריכה של ספר שעומדת להיגנז אם יכול לקחת אותה לאותה רמת קדושה יקח ויכרוך איתה ספר, אך אם מדובר בספר שקדושתו פחותה כגון לקחת כריכה של ספרי תנ"ך לכרוך איתה ספרי תורה שבעל פה הדבר נתון במחלוקת שהזכרנו קודם אם עדיף לגנוז או להשתמש בקדושה פחותה.
חזרה לשו"ת