חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ה' חשון תשע"ב
שאלה:
שלום הרב, אני נמצאת השנה בדירה חדשה ואחת השכנות הביאה לנו במתנה סט של סירים בשריים שהיא כבר לא משתמשת בהם. שאלתי היא - האם ישנה דרך להעביר את הסירים מבשרי לחלבי?
תשובה:
מנהג הספרדים להתיר להגעיל סיר משימוש בשרי לשימוש חלבי.
מנהג האשכנזים להקפיד שלא להגעיל על מנת להעביר משימוש בשרי לשימוש חלבי ולהיפך.
אמנם יש מצבים בהם הקלו להגעיל משימוש בשרי לחלבי, א. אם מגעילים את הסיר לקראת פסח, ב. אם מגעילים את הסיר מסיבה אחרת כגון שנטרף או שהתערב עם סירים אחרים, יש מקילים להחליף לאחר ההגעלה. ג. אם מגעיל את הכלי להשתמש בו כפרווה, רשאי לאחר זמן להחליף את השימוש.

במקרה שלך, לספרדים מותר להגעיל על מנת להחליף, ואם ספרדי יגעיל את הסיר מותר לאשכנזים להשתמש לפי שימושו החדש. כמו כן אם אינכם מכירות את השכנה, ויש לכם ספק על רמת הכשרות שנהגה בכלים, ורצונכם להגעיל את הסירים מסיבות של ספקות בכשרות יהיה מותר אף לאשכנזיות להגעיל את הסיר מבשרי לחלב.

חזרה לשו"ת