חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך ב' אב תשע"א
שאלה:
בשעה טובה אני עומדת להתארס ואמא של החתן המיועד רוצה ללכת יחד איתי לקנות טבעת לאירוסין, האם מותר לקנות טבעת בשלושת השבעות?
תשובה:
בשולחן ערוך נפסק שמר"ח ועד תשעה באב, ממעטין במשא ומתן של שמחה, ויש שני פירושים בפוסקים למשא ומתן של שמחה, יש מי שאומר שהכוונה להרויח כסף יותר ממה שנצרך לו לפרנסתו, ויש מי שאומר שהכוונה לא לקנות דברים שמשמחים את האדם כגון כלי כסף או צרכי חופה (הדוגמאות מופיעות במשנה ברורה סימן תקנא ס"ק יא).
קניית טבעת לכבוד האירוסין נחשבת למשא ומתן של שמחה, ויש להמנע מרכישתה עד לאחר תשעה באב.ואף אם סעודת האירוסין תתקיים במהלך תשעת הימים (שסעודה כזו מותרת בתנאים מסוימים) מכל מקום יוותרו על קניית המתנות לחתן ולכלה וידחו אותם לאחר תשעה באב.
ויהי רצון שיתקיים בנו "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה".
חזרה לשו"ת