חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך כ"ו אלול תש"ע
שאלה:
בכל פעם שאני אוכלת גרנולה אני מסתבכת עם הברכות. לצרוך העניין בגרנולה יש גם מיני מזונות (שיבולת שועל, חיטה, שיפון...), גם פירות העץ (צימוקים וכדו') וגם פרי האדמה (בננה). אמורים לברך על כל אחד בנפרד - ממש לפני שמתחילים לאכול לקחת חתיכה מזה ולברך ומזה ולברך וכו' - או שמברכים ברכה אחת על הכל - ואם כן, איזו ברכה? בנוסף, בדר"כ זה נאכל עם חלב - האם עליו מברכים? ואם לא, זה גם אם נשאר בסוף ושותים אותו בלי כלום? שאלה נוספת זה ברכה אחרונה - יש בגרנולה דברים שמצריכים מעין שלוש ויש בורא נפשות. מה לברך בסוף?
תשובה:
ברכה על גרנולה
שאלת הברכה על הגרנולה מתחלקת לכמה נושאים נפרדים:
א. הברכה על פתיתי הגרנולה (כשהם בפני עצמם): הברכה על חמשת מיני דגן כאשר עשו מהם פת או תבשיל היא המוציא או מזונות, אך מי שכוסס חיטה כמות שהיא (או אפילו קלויה) מברך עליה בורא פרי האדמה, אם בישלו חיטה והחיטה נתמעכה קצת בבישול ברכתה בורא מיני מזונות (לדוגמא גריסים מבושלים).
הגרנולה ברוב המפעלים בארץ (לפי עדותו של ספר 'וזאת הברכה') אינם מבושלים כלל אלא רק קלויים בחום, ולכן ברכתם בורא פרי האדמה. [למעט גרנולה של חברת B&D שמבושלת לפני הקליה וברכתה מזונות].
אמנם כל זה לגבי ברכה ראשונה אך לגבי ברכה אחרונה של הכוסס חיטה כתב השו"ע (סימן רח סע' ד) "אכל דגן חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינין שלמים, אינו מברך אלא בורא פרי האדמה ולאחריו בורא נפשות. והתוספות נסתפקו אם יברך לאחריו ברכה מעין שלש, ולכך כתבו שנכון שלא לאכלו אלא בתוך הסעודה ויפטרנו ברכת המזון". היוצא מדברי השו"ע הללו שלכתחילה ראוי שלא לאכול גרנולה (בפני עצמה, תכף נסביר מה קורה בתערובת), בגלל הספק מה הברכה האחרונה עליה, אך אם בכל זאת אכל גרנולה יברך ברכה אחרונה בורא נפשות.
ב. אם הגרנולה מעורבת עם תוספות (שקדים, צימוקים וכו') או אם אנחנו מערבים את הגרנולה עם דברים אחרים (פירות, יוגורט, חלב וכו') הברכה על כל התערובת היא אחת בלבד, אין צורך להוציא כל מין בנפרד ולברך. הברכה על כל התערובת נקבעת על פי המין העיקרי, כמו בכל עיקר וטפל, שהברכה על העיקר פוטרת את הטפל. ולכן אם הגרנולה היא הרוב ויש רק קצת צימוקים מברכים 'בורא פרי האדמה' על כל התערובת. אם היוגורט הוא העיקר מברכים על כל התערובת 'שהכל'. במקרה הראשון הברכה האחרונה היא 'נפשות' אך לפי השו"ע ראוי לאכול רק בתוך הסעודה, במקרה השני הברכה היא נפשות ללא כל ספק.
ג. כל הנ"ל הוא אם הגרנולה אינה מבושלת אלא קלויה, אך בגרנולה שעברה בישול [כנ"ל של B&D] ברכתה 'מזונות' וברכה אחרונה 'על המחיה', וגם עם היא מעורבת עם דברים אחרים, מיני המזונות נחשבים לעיקר התערובת ומברכים על היוגרוט עם הגרנולה מזונות ועל המחיה, וגם אם בכפיות האחרונות לא נשאר כלל מהגרנולה אין לברך על היוגורט שנשאר בפני עצמו (משנה ברורה סימן ריב ס"ק ב).
ד. אם הגרנולה נשארה בתוך החלב עד שהיא התרככה והיא הפכה להיות דביקה קצת הסתפקו האחרונים האם במקרה כזה היא נחשבת כתבשיל של חמשת מיני דגן וברכתה מזונות ועל המחיה.
חזרה לשו"ת