חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך כ"ד תמוז תש"ע
שאלה:
שלום רב קיבלתי במייל סיפור על יהודיה שנפטרה מן העולם שלא יושבים עליה שבעה לא משפחתה הקרובה ולא הרחוקה לא קדיש, נר, תהילים או השכבה למייל מצורף בקשה שכל מי שיכולה להגיד משהו לעילוי נשמתה ולהדליק לה נר לעילוי נשמתה למייל מצורף פרק תהלים רציתי לשאול האם כיוון שישנה נשמה בצער גדול ואנחנו כיהודים /אחים / ערבים חייבים לעשות משהו האם זה עוזר / מועיל תודה
תשובה:
מדין הגמ' (שבת קנב) מי שנפטר ואין אבלים שיושבים עליו שבעה, צריך להושיב עשרה אחרים בביתו והם יושבים כל שבעת ימי האבלות בביתו ומקבלים עליו תנחומים. אמנם למעשה כבר כתבו הפוסקים שלא נהגו כך אלא רק נהגו שבמהלך ימי האבלות מקיימים מנין בביתו של האבל ואומרים עליו קדיש.
אמנם כל זה לגבי אופן קיום השבעה על נפטר שאין לו קרובים, אך בודאי שקיים עניין של עליית נשמה מכל לימוד של כל אדם לעילוי נשמת הנפטר, אף אם אינו קרוב משפחה שלו. [אך בודאי שמעלה יתירה יש בלימוד וקיום מצוות של צאציו].וכך נהגו כל העולם ללמוד משניות לעילוי נשמת נפטרים שאינם קרוביהם, ובמקרה כזה שהנפטרת אין לה כל קרוב אחר שידאג לזה, בודאי שיש כאן גמילות חסד של אמת עם נשמת הנפטרת.
בברכה,
שמיר
חזרה לשו"ת