חדשות ועדכונים

שו"ת

חזרה לשו"ת
תשובה נתקבלה מאת הרב שמיר שיינטופ בתאריך כ"ח סיון תש"ע
שאלה:
בס"ד יש לי כרטיסיות נוער (עד גיל 18) שנשאר בהן כמה ניקובים. מותר לי להשתמש בהן לאחר גיל 18?? ממילא שילמתי עליהם. כי חבל לי לקנות אחרות. שהכרטיסיות ייגמרו אני אקנה כרטיסיות מתאימות. האם זה בסדר או שיש פה גזל (כי מחיר הנסיעה מוזל יותר)? תודה!
תשובה:
לפי מה שידוע לי חברת אגד מייעדת את השימוש בכרטיסיית נוער לבני נוער עד גיל 18 או עד סיום כיתה י"ב המאוחר מבין שניהם. לכן מי שעבר את גיל 18 וסיים כיתה י"ב אסור לו להשתמש בכרטסיית נוער.
בכל אופן הבעלות על הניקובים הם שלך ואפשר למכור אותם למי שלא הגיע עדין לגיל 18.
חזרה לשו"ת