חדשות ועדכונים

המרצים במדרשה

הרבנית יפה מגנס תחי' ראש המדרשה מלבד שיעוריה הקבועים במדרשה מקדישה הרבנית זמן רב בעצה והכוונה באוזן שומעת ולב פתוח לבנות המדרשה. הרבנית שמלבד היותה ראש המדרשה הקימה ועומדת בראש האולפנית בת"א, רואה במדרשה שליחות מיוחדת להפיץ את תורתם של רבותינו ראשי ישיבת 'מרכז הרב' לציבור הנשים. ביתה של הרבנית מהווה מקום פעילות שני למדרשה מלבד הכיתות הקבועות.

הרב יהושע מגנס שליט"א ממקימי המדרשה המכהן כר"מ בישיבת 'מרכז הרב', ויחד עם הרבנית משמש כרב האולפנית בת"א מיום הקמתה. הרב מבחירי תלמידיו של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל שזכה לשמש אותו עשרות שנים. הרב הוציא לאור ביאורים על דברי הרב קוק בספר 'עולת ראיה'. מלבד שיעורו השבועי הקבוע זוכות תלמידות המדרשה לשו"ת שבועי קבוע בביתו של הרב.

הרב חיים שטיינר שליט"א מלמד במדרשה תכנית מיוחדת של עיון והעמקה בנושאי ארץ ישראל, שיעוריו מהווים שיעורי יסוד בהשקפת העולם הציונית דתית מבית מדרשה של ישיבת 'מרכז הרב', הרב שטיינר הינו אחד מבחירי תלמידי מרן הרב צבי יהודה זצ"ל ואף הוציא לאור את כתבי הרצי"ה בספר "'אור לנתיבתי". הרב שטיינר מתגורר ברובע היהודי ומכהן כר"מ בישיבת 'מרכז הרב' ומלמד בישיבות נוספות.

הרב איתן שנדורפי שליט"א הרב שנדורפי מרכז את לימודי התנ"ך במדרשה, ומשמש כר"מ בישיבת 'מרכז הרב', בישיבת ירושלים לצעירים ובמכון מרחבים. הרב הוציא לאור כמה ספרים וחוברות ובינים ספרו 'הדר העולם'.

הרב שמיר שיינטופ שליט"א מלמד במדרשה שיעורי הלכה המתמקדים בהלכות הנוגעות לחיי היום יום והמעשה, מתוך מטרה לרומם את המבט להלכה ולתורה כתורת חיים. הרב שיינטופ הינו אברך בישיבת 'מרכז הרב', המשמש כראש כולל הלכה לבעלי בתים בישיבת 'מרכז הרב', כמו כן הוציא לאור חלק מכתבי מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל כספרי מורשה ועוד.

הרב יוני דון יחיא שליט"א מלמד במדרשה שיעורים במשנת הרב קוק זצ"ל, ובעיקר בספר 'עין איה'. הרב דון יחיא הינו אברך בישיבת 'מרכז הרב'.

הרבנית ציפי אברמסון תחי' שיעוריה במדרשה מתמקדים בנושאי הבית היהודי, מתוך גישה יחודית מעמיקה ומקורית. הרבנית היא גם מחנכת שנים רבות באולפנת צביה בירושלים.

הרבנית תניה אביב תחי' מלבד שיעוריה הרגילים במדרשה הרבנית היא המחנכת של תוכנית בנות השירות הלאומי, וליבה קשוב לשאלות לבקשות וללבטים העולים אצל הבנות במדרשה ומחוצה לה, מלבד עבודתה במדרשה היא משמשת גם כמחנכת בבית הספר צופיה בקרית משה בירושלים.