חדשות ועדכונים

שעורים

הרב איתן שנדורפי
יהושע סוף פרק ח המשך.mp3
יהושע סוף פרק ח.mp3
הרב יהושע מגנס
אדם אובד הוא הכופר1.mp3
הבית היהודי.mp3
חכמת הקודש הפועלת.mp3
יג מידות של רחמים.mp3
צימאון לאל חי.mp3
הרב יוני דון יחיא
בינה יתרה לאישה.mp3
המלכת ה' בר'ה.mp3
הקדמה לעין איה.mp3
השגחה בידיעת האדם.mp3
חיבת ארץ ישראל.mp3
מהות התשובה.mp3
משמעות לחלומות.mp3
מתנות ניתנו בייסורים 3.mp3
ריבוי הדעות - שלום.mp3
הרב שמיר שיינטופ
הלכות שבת
ב. חשיבות הלכות שבת + כבוד שבת.mp3
ג. הכנות לכבוד שבת.mp3
ד. הימנעות לכבוד שבת.mp3
ה. מתי שבת נכנסת.mp3
ו. הדלקת נרות שבת.mp3
ז. דיני הדלקת נרות.mp3
ח. קבלת שבת בהדלקה.mp3
ט. פתיחה להל' בישול בשבת.mp3
טו. בורר.mp3
טו1. דיני בורר.mp3
טז. בורר בפירות וירקות.mp3
י. בישול אחר בישול.mp3
יא. דוד שמש והכנת תה בשבת.mp3
יב. שהייה והטמנה בשבת.mp3
יג. רפואה בשבת איסור ממרח.mp3
יז. מוקצה מחמת גופו.mp3
יח. מוקצה מחמת חסרון כיס.mp3
יט. בסיס לדבר האסור .mp3
כ. דיני בשר וחלב בחימום אוכלים בשבת.mp3
מועדים
הדלקת נרות חנוכה לבנות שירות.mp3
הלכות פסח ע'פ פיוט לשבת הגדול.mp3
הנרות הללו עדות לבאי עולם.mp3
הפטרת יום הכיפורים.mp3
הפטרת ראש השנה - ותתפלל חנה.mp3
חיוב נשים בהלל בחנוכה.mp3
יום טוב של ראש השנה - הלכות ראש השנה.mp3
על מה חרב בית המקדש.mp3
ענני כבוד או סוכות ממש.mp3
פורים הלכה למעשה - הלכות פורים.mp3
שיעור בסעודת פורים תשע.mp3
שמחת בית השואבה.mp3
ספר ויקרא
ממחרת השבת -ספירת העומר ויום העצמאות - פרשת אמור.m
פתיחה לחומש ויקרא 2.mp3
פתיחה לחומש ויקרא טעמי הקרבנות.mp3
קדושים תהיו.mp3
פורים
הרב איתן אייזמן - דרכים לשמחה.mp3
הרב יהושע בן מאיר - שמחת פורים בהלכה ובאגדה.mp3
הרב יהושע מגנס - מהי השמחה.mp3
הרב יוני דון יחייא שמחה.mp3
שיעור בסעודת פורים תשע.mp3
פסח
הרב אריה מרזר - יציאה לחירות.mp3
הרב יוני דון יחיא.mp3
הרב מגנס - פסח, מצה ומרור.mp3
הרב שמואל שפירא - פסח בבית אבא זצ"ל.mp3
תוכנית אלול תשעא
הרב מגנס.mp3
הרב סילבצקי.mp3
לדוד ה' אורי וישעי -הרב שיינטופ.mp3